Adress

Svenska datatermgruppen
c/o Terminologicentrum TNC
Box 6160
102 33 Stockholm

08-446 66 00
kontakt@datatermgruppen.se

Kontakt

Frågan gäller:
svensk motsvarighetdefinitionskrivregler