Adress

Svenska datatermgruppen
c/o Språkrådet
Box 20057
104 60 Stockholm

0200-28 33 33
terminologi@sprakochfolkminnen.se

Kontakt

Frågan gäller:
svensk motsvarighetdefinitionskrivregler