Ordlistor

IT-ord (Computer Swedens språkwebb)
Länken leder till Computer Swedens ordlista IT-ord, som innehåller både svenska översättningar och utförliga förklaringar. Bra hjälp med de allra senaste uttrycken. Dessutom ger avdelningen ”Språklänkar” tips om både ordlistor och språkorgan.

Rikstermbanken
Datatermgruppens termposter finns även publicerade i Sveriges nationella termbank, Rikstermbank, som även innehåller andra it-relaterade termer.

Tietotekniikan termitalkoot
Finska datatermgruppens välmatade webbplats med språken engelska och finska administreras av Terminologicentralen TSK, i Helsingfors. Observera sökrutan längst till höger i formuläret.

Termite
Internationella teleunionens (ITU) termbank.

Whatis.com
Amerikansk, allmänt inriktad, grundliga förklaringar. Vid sidan av termsökning är det även möjligt att bläddra i deras material alfabetiskt eller systematiskt efter delområden inom it. Något av portal för it-folk med jobbsökning, litteratur, kurser m.m. Mycket matnyttig för begreppsförståelse, men tyvärr reklamtung.