Adress

Svenska datatermgruppen
c/o Språkrådet
Box 20057
104 60 Stockholm

 

Har du frågor till Svenska datatermgruppen, kontakta oss här:

0200-28 33 33
terminologi@sprakochfolkminnen.se