Välkommen till Svenska datatermgruppens webbplats!

Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger
rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

Ställ en fråga!

Om du inte hittar svaret på din fråga när du söker efter termer kan du fråga oss. Gå till sidan Kontakt.

Använd vårt material

Svenska datatermgruppen äger upphovsrätten till materialet på gruppens webbsidor men vi ser gärna att materialet återanvänds. Ange "Svenska datatermgruppen" som källa. Läs mer på sidan Gå till sidan Om Datatermgruppens material..

Vill du vara med?

Har du expertkunskaper och vill delta i arbetet? Besvara remisser om nya förslag till termer och definitioner? Eller helt enkelt tycka till om en viss term? Hör av dig till oss via sidan Kontakt.

Samarbetspartner